Bezpečnost

Reklamní agentura Good Agency s.r.o., se sídlem Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, IČO: 28095472, společností zapsanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. z. č. 16995, vyvinula software Good Analytical System. Neboť je pro nás důležitá bezpečnost a ochrana našich klientů a Vašich dat, můžete si přečíst, jakým způsobem je tento proces ošetřen a jak jsou Vaše data zpracovávána a chráněna.

Data jsou umístěna na serveru v zabezpečeném moderním datacentru v Hluboké nad Vltavou u společnosti Wedos a.s..

Ochrana dat:

  • K osobním datům má přístup výhradně nezávislý vývojář software, který je vázán smlouvou o mlčenlivosti.
  • Zaměstnanci a externí pracovníci agentury mají přístup pouze se souhlasem klienta.
  • Souhlas se zpracováním dat napomáhá ke zpracování individuálních reportů, technické podpoře, kontrole kampaní či vyhodnocení dat a jejich následnou prezentaci.
  • Všichni ti, kteří mají přístup k datům, jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti a zavazují se tak k zodpovědnosti za uchování důvěrných informací klienta.

Zálohování dat:

  • Zálohujeme data jednou za hodinu.
  • Hodinové zálohy uchováváme tři dny.
  • Denní zálohy jsou uchovávány dva měsíce.
  • Týdenní zálohy jsou uchovávány rok.
  • Zálohy jsou umístěny na geograficky odděleném diskovém poli, které z bezpečnostního hlediska není možné veřejně sdělit.

Společnost je připravena Vám zodpovědět všechny dotazy týkající se ochrany Vašich osobních dat a Vašeho účtu v aplikaci.

Kontaktní formulář